La formación "on-line" : una mirada integral sobre el "e-learning, b-learning" / Gregorio Casamayor (coord.) ; Miguel Alós ... [et al.] - 1ª ed. - Barcelona Graó 2008 - 238 p. il. 24 cm - Crítica y fundamentos 22 .

Bibliografía: p.[237]-238

El llibre pretén convertir-se en un instrument per als professionals i les organitzacions que volen analitzar i aprofundir en les possibilitats d'aquesta modalitat formativa que anomenem "formació on-line". Organitzar una oferta formativa d'aquestes caracterñistiques, per un abanda oberta al públic i per altra, disenyada a la mesura de les organitzacions, suposa la presa de decisions sobre multitud d'aspectes vinculats a la impartició, implica la creació i la coordinació d'equips multiprofessionals i la generació de processos i circuits interns que sistematitzin aquesta presa de decisions.

9788478276561

MON0905


Internet
Ensenyament assistit per ordinador
Ensenyament a distància

004.738.5:37

Powered by Koha