El Servei local de Garantia Social : document de treball / Grup de Recerca Educació i Treball (GRET) - Barcelona Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació 1999 - 132 p.

El document té per finalitat la concreció d'idees i propostes apuntades en la primera part del llibre "Aproximacions a la Garantia Social" editat per la Diputació de Barcelona.


Programa de Garantia Social (PGS)


Administració local--Barcelona
Integració social--Barcelona
Polítiques públiques--Experiències

Powered by Koha