Successful educational actions for inclusion anc cohesion in Europe / Ramon Flecha (ed) , INCLUD-ED Consortium, University of Barcelona - Cham : Springer, 2015 - xi, 108 p. ; 23 cm

Sumari:
A partir de les "Millors Pràctiques" per a accions educatives reeixides - La metodologia comunicativa de la recerca INCLUD-ED - Formes de distribució de l'aula: Streaming, la barreja, la inclusió - Accions educatives reeixides en / fora de l'aula - Accions Educatives èxit a través de participació de la Família - Escoles com Comunitats d'Aprenentatge - Accions integradores per a la Inclusió Social (ocupació, participació política, Accés a l'Habitatge i la Salut) - Els mateixos recursos, millors resultats: Recomanacions per a la Política Educativa


978-3-319-11175-9


Educació
Integració social--Europa
Europa--Política educativa

Powered by Koha