Les revisions del gas [tríptic informatiu]. - Barcelona : Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones. Servei de Suport a les Polítiques de Consum, 2016 - 1 pdf

Davant l'elevat nombre de consultes sobre el tema s’ha reeditat el tríptic de les revisions del gas.


Educació del consumidor

Powered by Koha