Guia d'actuació en situació de maltractaments a persones grans del servei de teleassistència / Tunstall Televida [red.], Diputació de Barcelona [coo.], Ajuntament de Barcelona [coo.] - Barcelona : Diputació de Barcelona. Àrea d'Atenció a les Persones. Gerència de Serveis de Benestar Social, 2016 - 1 pdf, 30 p.

La finalitat d'aquesta guia que us presentem és la de disposar d'un instrument de referència compartit i útil per als professionals que permeti sensibilitzar, prevenir, detectar i intervenir en situacions de maltractaments a les persones grans usuàries d'aquest servei.

Aquesta guia ha estat elaborada per la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa prestadora del servei d'ambdues administracions -Tunstall Televida-, en el marc d'una col·laboració publico-privada i interadministrativa.


Maltractament de persones grans
Teleassistència

Powered by Koha