Pla de salut de Catalunya 2016-2020 : Un sistema centrat en la persona: públic, universal i just. - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Direcció General de Planificació en Salut, 2016 - 1 pdf, 162 p.

El Pla de salut de Catalunya és la formalització de la política del Govern de la Generalitat pel que fa al desplegament d’actuacions per a la promoció de la salut i la seva protecció, la prevenció de les malalties, el tractament de les persones malaltes i la rehabilitació i la reinserció a la societat en les millors condicions possibles. El Pla de salut s’elabora tenint en compte i respectant els valors de la solidaritat, el respecte a les persones i a la seva dignitat, el respecte de la diversitat, la defensa de la justícia i l’equitat en la distribució dels recursos, la lleialtat als principis del servei públic.


Salut pública--Catalunya

Powered by Koha