Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta estatal sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari (ESTUDES) 2014 [Recurs electrònic] - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Salut, 2016 - 1 pdf, 47 p.

Pel que fa a Catalunya, l’any 2014, la mostra efectiva obtinguda va ser de 2.510 estudiants de 58 centres educatius, 39 públics i 19 privats. L’informe dóna a conèixer la situació i les tendències del consum de drogues entre els estudiants d’educació secundària, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, en els àmbits estatal i autonòmic, amb la finalitat d’obtenir informació útil per dissenyar i avaluar polítiques dirigides a prevenir el consum de drogues i els problemes associats, adreçades sobretot al medi familiar i/o escolar.


Drogues i escola

Powered by Koha