Els serveis socials especialitzats des de la perspectiva de l’atenció centrada en la persona / [Recurs electrònic] coordinació tècnica i redacció: Direcció General de Protecció Social (Xavier Canals Montero, Carme Iniesta Torres i Joana Martínez Matilla) - Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2016 - 1 pdf, 323 p.

La publicació conté l’experiència formativa pràctica duta a terme l’any 2013 pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre atenció centrada en la persona i qualitat de vida aplicada a la intervenció social en l’àmbit de la salut mental, la discapacitat intel·lectual i física, les drogodependències i el VIH/sida, explicada pas a pas pels tècnics del Depar-tament que la van organitzar, amb la col·laboració de les persones expertes que van conduir aquesta acció formativa.


Serveis socials--Bones pràctiques
Discapacitats físics
Malalties mentals
Drogoaddicció
Sida

Powered by Koha