Pla d'acció sobre drogues de Barcelona 2009-12 : aprovat pel plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona en sessió del dia 29 de juliol de 2009 / [coordinació general del pla: M. Teresa Brugal i Puig ; textos: M. Teresa Brugal i Puig, Albert Espelt i Anna Guitart] - Barcelona : Agència de Salut Pública de Barcelona, 2009 - 79 p. : taules ; 30 cm - Documents . - Documents (Institut Municipal de Salut Pública (Barcelona)) .

Bibliografia p. 79


Drogoaddicció--Catalunya--Barcelona
Drogoaddicció--Prevenció--Catalunya--Barcelona


Barcelona (Catalunya)--Política sanitària

613.81/.84(467.1 Ba Barcelona)"2009/2012"(047)

Powered by Koha