Pla d'Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-16 : aprovat pel plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona en sessió del dia 18 d'octubre de 2013 / [coordinació general del pla: M. Teresa Brugal i Puig ; textos: M. Teresa Brugal i Puig, Anna Guitart i Albert Espelt] - Barcelona : Agència de Salut Pública de Barcelona, 2013 - 101 p. : taules ; 30 cm - Documents . - Documents (Institut Municipal de Salut Pública (Barcelona)) .

Bibliografia


Drogoaddicció--Prevenció--Catalunya--Barcelona
Drogues--Prevenció--Catalunya--Barcelona


Catalunya--Política sanitària--Barcelona

613.81/.84(467.1 Ba Barcelona)"2013/2016"

Powered by Koha