El Debat sobre el debat públic / Debat públic coordinació Fernando Pindado i Oscar Rebollo ; Estudiant en pràctques Sara Moreno - [Barcelona]: [EPSU: Escola de polítiques socials i urbanes , [2012] - 62 p.; 21 cm - Informe sobre el Debat públic i Qualitat Democràtica .

A la coberta: El Debat públic. Dalt del document: Informe sobre el debat públic, setembre 2012 Aquesta publicació ha estat possible gràcies a l'ajut de l'Ajuntament de Barcelona-Participació Ciutadana i Associacionisme




Participació política
Política pública

Powered by Koha