Memòria d'AFOPA : curs 2006-2007 / Memòria d'Agrupació d'Aules de Formació Permanent per a la Gent Grant de Catalunya AFOPA - Barcelona : AFOPA, 2009 - 134 p. : il 30 cm

Casanova, 36, 08011; tf. 93-4535757, fax 93-4520878; c.e.: secretaria@afopa.org, p. web: www.afopa.org

biseBNE20060020596 SpMaBN


Agrupació d'Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya--Memòries


Universitats

374.72(460.23)(060.55)

Powered by Koha