Guia per a l’avaluació d’un Pla local de Salut : una mirada qualitativa / [Recurs electrònic] Ramon Crespo i Forte... [et al] - Barcelona : Diputació de Barcelona. Àrea d'Atenció a les Persones. Servei de Salut Pública, 2016 - 1 pdf, 59 p.

Instrument adreçat als càrrecs electes i al personal tècnic de salut pública, que planteja un model d'avaluació basat en els principis teòrics que inspirin la Guia metodològica per a l'elaboració d'un Pla local de Salut. Aquest model d’avaluació, a més de fer-ho amb els accions programades, posa l'èmfasi en esbrinar si al llarg del procés de disseny i implantació del pla de salut s'ha aconseguit o no, i en quina mesura, establir els aliances i sinergies necessàries per dur a terme una acció en salut rellevant al municipi, és a dir, explorar què ha facilitat i què ha dificultat l’acompliment dels propòsits del pla.


Salut pública
Plans i documents estratègics

Powered by Koha