La Població estrangera de Barcelona : gener 2016 [Recurs electrònic] / Població estrangera a Barcelona Ajuntament de Barcelona, Departament d'Estadística - Barcelona : Ajuntament de Barcelona, Departament d'Estadística, 2015 - 1 pdf, 153 p. - Anual - Juny 2000- - Informes estadístics . - Informes estadístics (Barcelona (Catalunya) Ajuntament) .

Títol obtingut de la pàgina principal

El Departament d’Estadística presenta les xifres i indicadors de la població estrangera resident a Barcelona i la seva evolució.
El treball s’estructura en dues parts. A la primera part, es fa un anàlisi aprofundit de les característiques de la població estrangera resident a la ciutat de Barcelona, a partir de la
lectura del fitxer de padró continu de la població amb data 1 de gener de 2016. La lectura dóna un total de 267.790 residents estrangers empadronats a la ciutat de Barcelona, que
representen el 16,6 % del total de la població resident a la ciutat. Respecte l’any passat, l’augment ha estat de 5.557 persones, que representa un augment del 2,1%. A la segona part s’analitzen, entre d’altres temàtiques, el mercat de treball, l’ensenyament, el reagrupament familiar, la propietat dels vehicles i el cadastre i es compara el pes de la població estrangera de Barcelona amb d’altres àmbits territorials.

Modalitat d'accès: World Wide Web

1888-0150 = La Població estrangera a Barcelona :


Emigració i immigració
Immigrants
Barcelona (Catalunya)--Emigració i immigració--Estadístiques--Revistes


Anuaris

314.7(467.1 Ba Barcelona)(083.4)(058)

Powered by Koha