Osona, una comarca amb tots els colors: pla comarcal per la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona : Informe de la primera fase: diagnòstic de les realitats del col·lectiu LGTB [Recurs electrònic] / Equip tècnic: Gerard Coll-Planas (direcció), Belén Herrero Sánchez, Grup d’Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunicació, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya - Vic: Consell Comarcal d'Osona, Ajuntament de Vic, [2014] - 1 pdf, 67 p.

A partir de les aprovacions de mocions contra l’homofòbia en els plens municipals d’ajuntaments de la comarca d’Osona el 2013, el Consell Comarcal i els ajuntaments de Manlleu, Torelló i Vic, elaboren, amb el Grup d’Estudis de gènere de la Universitat de Vic, el Pla d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere d’Osona, d’una forma participativa i acompanyada d’un procés de diagnòstic. La situació del col·lectiu LGTB que viu a pobles i ciutats de Catalunya presenta destacables diferències respecte la del que viu a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Aquesta és una realitat poc estudiada i els referents sobre com intervenir en aquests entorns per tal d’afavorir una major igualtat són ben escassos. En el cas específic d’Osona,hem d’afegir la diversitat ètnica de la comarca.


Homosexualitat--Polítiques locals--Osona (comarca)


Osona (Comarca)--Polítiques locals

Powered by Koha