Homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in the EU member states : part II the social situation [Recurs electrònic] - Luxemburg : Office of Publications, 2009 - 1 p.

A la portada consta: European Union Agency for Fundamental Rights

Segona part del projecte sorgit a petició del Parlament europeu al 2007 a l'Agència de Drets Fonamentals de la UE (FRA) per desenvolupar un informe comparatiu sobre l'homofòbia i la discriminació per orientació sexual en els Estats membres de la UE i ajudar a la Comissió LIBE del Parlament Europeu en les seves deliberacions en relació amb la necessitat d'una directiva que cobreixi totes les de la discriminació. L'informe, que és una anàlisi social comparativa dels diferents països, considera que la discriminació, l'assetjament i la violència contra la comunitat LGBT estan molt estesos a tota la UE i encoratja als responsables polítics per millorar encara més la legislació sobre igualtat i assegurar una informació precisa, per tal de millorar la situació.9789291922116


Homofòbia--Unió Europea, Països de la
Discriminació sexual--Unió Europea, Països de la

Powered by Koha