Diagnòstic de la realitat de les persones homosexuals a Terrassa [Recurs electrònics] / Ajuntament de Terrassa - Terrassa: l'Ajuntament, 2014 - 1 pdf, 42 p.

Bibliografia

L’Ajuntament de Terrassa va impulsar un estudi per conèixer com viuen les persones homosexuals al municipi, una diagnosi i identificar els àmbits o espais on s’hagin sentit violentades, discriminades o bé incòmodes pel fet de tenir una orientació sexual diferent a la normativa. A partir d’establir tres grups focus es van realitzar entrevistes conjuntes. a partir d’aquí, es volen identificar quins són els agents responsables d’aquests àmbits a Terrassa amb la intenció d’involucrar-los en un Pacte i treballar conjuntament amb l’objectiu de remoure aquestes situacions. S’inclou bibliografia i en annex els guions de les entrevistes i el disseny de la investigació.


Homosexualitat--Terrassa

Powered by Koha