Inventario sobre las políticas dirigida a la comunidad LGTBI [Recurs electrònic] / Ajuntament de Barcelona coordinación: Xavier Tort i Casals - Barcelona: l'Ajuntament, 2009 - 1 pdf, 92 p.

Per identificar les accions per promoure, defensar i garantir els drets de les persones del col·lectiu LGTBI a Barcelona a partir de les competències pròpies i coordinant les diferents polítiques de les diverses àrees, sectors, instituts i empreses municipals, l’Ajuntament ha elaborat un inventari. Es relacionen les accions que es realitzen des de l’àmbit municipal i els susceptibles de ser incorporats al futur Pla director. El document incorpora els apartats per a cada col·lectiu i per a cada àrea municipal.


Polítiques municipals--LGTBI--Barcelona
Homosexualitat--Polítiques municipals--Barcelona
Transsexuals--Polítiques municipals--Barcelona
Bisexuals--Polítiques municipals--Barcelona

Powered by Koha