Pla local de prevenció de drogodependències : Orientacions per al diagnóstic / [Recurs electrónic] Albert Jové i Emma Rué - Barcelona : Diputació de Barcelona. Àrea d'Atenció a les Persones. Centre de prevenció i intervenció en drogodependències, SPOTT, 2017 - 1 pdf, 62 p. - Eines. Sèrie Benestar i Ciutadania ; 4 .

Aquest document té l'objectiu de proporcionar continguts teòrics i pràctics que ens permetin realitzar un diagnòstic d'aquesta realitat, punt de partida en l'elaboració d'un pla local de prevenció de drogodependències. El diagnòstic és un procés d'investigació que permet prioritzar, planificar i reorientar les accions del pla basant-se en l'evidencia empírica.Drogoaddicció - Prevenció

Powered by Koha