Valero Cabré, Antoni

Guia de conversa mèdica : català-anglès-castellà / Antoni Valero Cabré - Barcelona : Universitat de Barcelona. Servei de Llengua Catalana, 1997 - 149 p. : il.

Títols paral.lels en castellà i anglès


Text en català, castellà i anglès

8447517780


Assistència mèdica--Guia
Traducció
Medicina--Diccionaris poliglots
Català--Vocabularis i manuals de conversació per a personal mèdic

Powered by Koha