Salas Ollé, Carles

Integració de l’anàlisi cost-benefici en la gestió de la prevenció de riscos laborals [Recurs electrònic] / Carles Salas Ollé - Barcelona : UOC, 2015 - 1 pdf, 7 p.

Article publicat a: Oikonomics. Revista d’economia, empresa i societat, 4, novembre 2015. Dossier "Prevenció de riscos laborals: tendències en temps de crisi".

Bibliografia


Seguretat en el treball--Prevenció
Prevenció d'accidents
Riscos per a la salut--Prevenció

Powered by Koha