Les Intervencions psicosocioeducatives en famílies amb infants en risc en el marc dels Serveis Socials Bàsics [Recurs electrònic] - Barcelona : Ajuntament de Barcelona, 2016 - 1 pdf, 296 p.

L’objectiu de la publicació és valorar l’eficàcia del conjunt de pràctiques d’intervenció psicosocioeducatives en famílies amb infants en risc en el marc dels serveis socials bàsics, per tal d’identificar aquelles en les que s’assoleixen els resultats més satisfactoris. La recerca s’ha centrat en l’anàlisi i sistematització dels diferents tipus de pràctiques d’intervenció professional dels serveis socials bàsics dirigides al treball amb infants en risc i les seves famílies amb l’objectiu de reconèixer quines són les intervencions, estratègies i tècniques relacionades amb el canvi o la millora de la situació de risc dels infants.


Treball social familiar
Treball social amb els infants
Infants--Protecció, assistència, etc.--Barcelona (Catalunya)

Powered by Koha