Educació primària 2007 : síntesi de resultats - [Barcelona] : Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació : Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, 2010 - 92 p. : gràf., taules ; 24 cm - Quaderns d'avaluació ; 17 . - Quaderns d'avaluació ; 17 .9771885903007


Educació primària--Avaluació--Catalunya
Avaluació educativa--Catalunya
Rendiment escolar--Educació primària--Catalunya

373.5/.3:371.2(467.1)

Powered by Koha