Avaluació del Circuit Barcelona contra la violència masclista : document de resultats i línies de millora [Recurs electrònic] Ajuntament de Barcelona. Àrea Drets de Ciutadania, Participació i Transparència Direcció de Feminismes i LGTBI, Consorci Sanitari de Barcelona - Barcelona : Ajuntament, 2017 - 1 pdf, 116 p.

Bibliografia

Avaluació del Circuit Barcelona contra la violència masclista a fi de poder millorar la xarxa. Es presenta un resum executiu que conté els resultats i les conclusions principals de l’avaluació, per una banda, i algunes línies estratègiques de millora, per una altra. La metodologia s’ha basat en la utilització de tècniques qualitatives i quantitatives, que han permès analitzar com s’està duent a terme l’abordatge de la violència masclista per part dels serveis i com s’estan coordinant i articulant a aquest efecte. Es presenten 11 línies estratègiques, subdividides en 29 propostes específiques.


Violència envers les dones--Barcelona
Polítiques municipals--Barcelona

Powered by Koha