Hacerse mayor viviendo con el VIH / [Recurs electrònic] - [Barcelona] : Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH), 2016 - 1 pdf, 116 p.

Adaptació de la guia: Coming of age: a guide to ageing well with HIV

Glossari

Guia dirigida a persones grans amb Sida, recent o antiga, per mostrar els reptes d'envellir amb el VIH i oferir consells pràctics per a ajudar a un envelliment més saludable.
Sida--Tractament
Persones grans

Powered by Koha