Las Personas refugiadas en España y Europa : informe 2017 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) [Recurs electrònic] / Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) - Madrid : CEAR, 2017 - 1 pdf, 160 p.

Presentació de l'informe 2017 de l'entitat. Van solicitar asil a Espanya la xifra més elevada de la sèrie històrica, 15.755 persones. el Govern espanyol només va concedir l'asil a 355 de les 10.250 amb expedient resolt i va atorgar protecció subsidiària a 6.500, la majoria de Síria. A l'informe es presenten propostes per enfortir el compromís de la societat i de les institucions amb les persones refugiades. S'acompanya d'un apèndix documental.2530-6650

Avda. General Perón, 32, 2, 28020

n

REV1701


Refugiats--Espanya
Refugiats--Europa

308-054.73(460) 308-054.73(4)

Powered by Koha