Repensar l'educació : vers un bé comú mundial? / [Unesco Institute for Education ; traducció: Esther Roig] - Segona edició (revisada), novembre de 2015 - 89 pàgines : il·lustracions (algunes en color) ; 24 cm

Als preliminars: Fundació Jaume Bofill Tít. orig.: Rethinking education : towards a global common good?

Referències bibliogràfiques

Vivim en un món caracteritzat pel canvi, la complexitat i la paradoxa. El creixement econòmic i la creació de riquesa han rebaixat els índexs mundials de pobresa, però la vulnerabilitat, la desigualtat, l'exclusió i la violència han augmentat a les societats d'arreu del món. Els models insostenibles de producció econòmica i consum promouen l'escalfament global, la degradació mediambiental i l’increment significatiu dels desastres naturals. A més, mentre que, al llarg de les últimes dècades hem reforçat els marcs internacionals de drets humans, implantar i promocionar aquestes normes continua sent difícil. I, alhora que el progrés tecnològic ens aporta una interconnectivitat més gran i ofereix noves vies per a l’intercanvi, la cooperació i la solidaritat, també veiem una proliferació de la intolerància cultural i religiosa, així com de la mobilització política i els conflictes basats en la identitat. Aquests canvis assenyalen el sorgiment d’un nou context mundial per a l'aprenentatge que té conseqüències vitals en l'educació. Mai no havia estat tan urgent replantejar el propòsit de l'educació i l'organització de l'aprenentatge. Aquest llibre pretén ser una crida al diàleg. Està inspirat en una visió humanista de l’educació i el desenvolupament, basada en el respecte per la vida i la dignitat humanes, la igualtat de drets, la justícia social, la diversitat cultural, la solidaritat internacional i la responsabilitat compartida per a un futur sostenible. Proposa que considerem l'educació i el coneixement béns comuns mundials per tal de reconciliar el propòsit i l'organització de l'educació com una empresa social col·lectiva en un món complex.9788494404634


Desenvolupament sostenible--Aspectes socials--Ensenyament
Dret a l'educació
Teoria de l'educació
Política educativa
Humanisme
Desenvolupament sostenible
Bé comú

613.888:37.02 364.442.24:61 316.663:316.346.2 316.356.2

Powered by Koha