Bo social elèctric: guia per a l’acompanyament dels i les professionals de serveis socials [Recurs electrònic] / guia elaborada per: Associació Catalana de Municipis, Diputació de Barcelona, Federació de Municipis de Catalunya - Barcelona : Associació Catalana de Municipis ; Diputació de Barcelona ; Federació de Municipis de Catalunya, 2018 - 1 pdf, 8 p.

Guia adreçada als i les professionals de serveis socials oferint informació sobre el nou procediment i tramitació del bo social que estableix l'aprovació del Reial Decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel que es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures per als consumidors domèstics
d'energia elèctrica. Aquest Reial Decret planteja una sèrie de dubtes en relació a la seva aplicació i convivència amb la normativa catalana que continua plenament vigent.


Energia
Pobresa energètica

Powered by Koha