Recomanacions per a una participació inclusiva i diversa [Recurs electrònic] / coordinació: Domènech, Miquel - Barcelona : Ajuntament : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017 - 1 pdf, 15 p.

Glossari

Recomanacions, desenvolupant eines i procediments, per a que les persones amb discapacitat puguin participar en l'àmbit de la participació municipal. Es recullen els criteris i requisits per garantir una participació de qualitat a les persones amb discapacitat, completant aquest document amb els protocols, mecanismes i instruments necessaris per a garantir l’accessibilitat i promoure una participació real i efectiva a l’Ajuntament de Barcelona.Participació ciutadana

Powered by Koha