Entre selfies y whatsapps : oportunidades y riesgos para la infancia y la adolescencia conectada / Estefanía Jiménez, Maialen Garmendia y Miguel Ángel Casado (coords.) - Primera edición - 317 pàgines ; 24 cm - Comunicación ; 78 . - Comunicación (Gedisa) ; 78 .

Referències bibliogràfiques

"El món d'oportunitats que ofereix internet no està exempt de problemes i situacions perilloses derivades del mal ús de la xarxa. Més enllà de tòpics i alarmisme, és necessari formar en la prevenció de riscos i encoratjar a nens i nenes al fet que assumeixin el seu paper com a internautes exigents i conscients amb autonomia i seguretat. Aquest llibre proporciona un diagnòstic de situació actual, fiable i exhaustiu basat en evidències científiques, que serà útil tant a investigadors, a educadors, a agents implicats en la seguretat de la infància en internet."

9788416919871


Internet i infants
Internet i adolescents
Mitjans de comunicació digitals
Innovacions tecnològiques--Aspectes socials
Mitjans digitals--Aspectes socials
Innovacions tecnològiques--Aspectes socials

301 004.738.5 -053.2 004.738.5 -053.6 659.3:621.39.037.37 005.591.6:316.4

Powered by Koha