Guia per a la incorporació de la diversitat sexual i de gènere a les universitats catalanes a partir de la Llei 11/2014 / Coordinació: Gerard Coll-Planas et al. - 1a edició electrònica: maig de 2018 - 1 pdf, 62 p.

Guia que vol promocionar "el treball coordinat de tots els membres de la comunitat universitària per impulsar mesures positives de visibilització, reconeixement, posada en valor i no discriminació de les persones LGBTI, com a senyal
d’identitat d’una universitat que volem que sigui inclusiva i dipositària dels més alts valors de recerca, estudi, investigació, però també d’empatia, sensibilitat i respecte".


Recurs electrònic en format PDF

9788439397212


Catalunya. Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia


Minories--Situació legal, lleis, etc.--Catalunya
Homosexualitat--Condicions socials--Catalunya
Homosexualitat--Política governamental--Catalunya
Discriminació sexual en l'ensenyament universitari--Prevenció--Catalunya
Programes d'acció positiva--Catalunya


Llibres electrònics

Powered by Koha