Les mesures alternatives a la sanció econòmica : guia orientativa per a la implementació [Recurs electrònic] / autors: Adela Collell et al. ; coordinació tècnica: Àrea d'Atenció a les Persones . Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana - Barcelona : Diputació de Barcelona, 2018 - 1 pdf, 54 p. - Eines. Sèrie Benestar i Ciutadania ; 11 . - Eines. Sèrie Benestar i Ciutadania 11 .

Guia adreçada als ens locals per a orientar-los en el disseny, organització i implementació de mesures alternatives a la sanció econòmica que prové de les ordenances municipals. En primer lloc es defineixen conceptes bàsics, es segueix per la descripció d'àmbit jurídic competencial i finalment, es mostren els principis que la sostenen. Inclou un apartat al procediment administratiu i com s'organitzen i desenvolupen les activitats educatives i reparadores.


Ordenances municipals
Sancions administratives

Powered by Koha