Sánchez Martínez, Leticia

Malos tratos a las personas mayores : percepción, conocimientos y barreras para la detección [Recurs electrònic] / Leticia Sánchez Martínez - Murcia : Universidad de Murcia. Facultad de Medicina, 2015 - 1 pdf, 236 p.

Tesi doctoral que analitza en profunditat la percepció del maltracte a persones grans i els coneixements dels professionals, actituds i limitacions que tenen per identificar-los i denunciar-los. L'objectiu és avaluar la situació i establir intervencions. Inclou bibliografia i qüestionaris adreçats a diferents col·lectius: població, professionals sanitaris i treballadors socials.


Maltractament de persones grans

Powered by Koha