Els drets de les persones grans : instruments jurídics per protegir els nostres drets [Recurs electrònic] / Eima - Barcelona : Eima 2017 - 1 pdf, 12 p.

Presentació de recursos legals per a les persones grans en diferents àmbits per garantir els drets i exercir-los lliurement i tenir una vida digna. S'aborden: l'autotutela, voluntats anticipades, poder preventiu, assistència, pensió d'aliments, contracte d'aliments, relacions convivencials d'ajuda mútua, acolliment, previsions patrimonials, testament, donació, incapacitació, protecció.


Maltractament de persones grans
Persones grans--Drets

Powered by Koha