Estudi sobre la comunicació local a Catalunya : Acord 15/2018, de 31 de gener, del Ple del Consell [Recurs electrònic] / Consell de l'Audiovisual a Catalunya - Barcelona : Consell de l'Audiovisual a Catalunya, 2018 - 1 pdf, 204 p.

Estudi focalitzat en el sector audiovisual local, configurat per operadors de ràdio i de televisió que compten amb el títol habilitant corresponent per desenvolupar les seves activitats en l’àmbit local, siguin de titularitat pública o privada. Ofereix un mapa del sector i fa una anàlisi del marc regulatori, l'oferta de continguts, estudia els aspectes econòmics i identifica les formes de funcionament. en annex presenta els qüestionaris.


Mitjans de comunicació de massa locals
Radiofusió
Televisió local

Powered by Koha