Albaigés Blasi, Bernat

El paper dels ajuntaments en educació en el tombant de la crisi econòmica [Recurs electrònic] / Bernat Albaigés Blasi - Barcelona : Diputació, 2018 - 1 pdf, 104 p. - Eines. Sèrie Educació 3 .

Presentació de l'informe corresponent a 2015 del Panel de polítiques educatives locals, enquesta bianual dels ajuntaments amb més de 10.000 habitants promoguda per la Fundació Carles Pi i sunyer amb col·laboració amb la Diputació de Barcelona. En l'informe es destaca el canvi de cicle que representa la recuperació econòmica i a través dels apartats mostra els àmbits d'actuació, analitzant-los.


Educació
Polítiques municipals
Crisis econòmiques

Powered by Koha