Dueñas Sánchez, Sergio

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016 de protecció de dades personals : repercussions en el tractament de dades de menors : sessió d’actualització professional: som garantir que el tractament de dades personals de joves i adolescents compleix amb el RGPD [Recurs electrònic] / Sergio Dueñas Sánchez - Barcelona : Diputació, 2018 - 1 pdf, 12 p.

Respostes a diverses qüestions plantejades a arrel del Reglament europeu del tractament de dades de menors.


Unió Europea


Bases de dades
Protecció de menors
Reglaments administratius

Powered by Koha