Dret dels infants a viure sense violència : (article 19 de la Convenció sobre els drets de l'infant) : observació general del Comitè dels Drets de l'Infant (2011) [Recurs electrònic] / Nacions Unides. - 1 pdf, 19 p. - Col·lecció lectura fàcil ; 9 . - Col·lecció lectura fàcil 9 .

Explicació en detall i de forma entenedora adpatada a lectura fàcil de l'Observació general de l'article 19 de la Convenció dels Drets dels Infants.


Drets dels infants
Maltractament infantil--Prevenció

342.7 -053.2:179.2

Powered by Koha