Las prácticas restaurativas [Recurs electrònic] - Barcelona : Escola de Cultura de Pau, s.d. - 1 pdf, 4 p. - Herramientas (Escola de Cultura de Pau) 18 .

Bibliografia

Explicació concisa i esquemàtica sobre conceptesi el que implica la justícia restaurativa i les pràctiques restauratives versus càstig.


Delictes
Justícia restauradora

Powered by Koha