Guía de práctica clínica sobre la depresión mayor en la infancia y la adolescencia : [Recurs electrònic] - 1 pdf, 337 p. - Guías de práctica clínica en el SNS Avalia-t ; 2018 .

Document realitzat dins el marc del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social en col·laboració amb l'Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia (Avalia-t) i l'Axencia Galega de Coñecemento en Saúde

Bilbiografia

Actualització de la Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y la Adolescencia. Adreçada a professionals sanitaris s'ofereixen respostes a les qüestions clíniques rellevants relacionades amb la gestió i l'atenció al trastorn. S'explica la diagnosis, factors de risc, experiències, tractament, prevenció de recaigudes, estratègies si no responen al tractament, aspectes legals... S'inclouen annexos: criteris de gravetat, qüestionaris, taules d'estudis, informació per a pacients i famílies, etc.


Depressió psíquica
Infants
Protocols clínics
Adolescents

Powered by Koha