Gentrificació i dret a la ciutat [Recurs electrònic] - Bellaterra : Àrea metropolitana de Barcelona, 2018 - 1 pdf, 232 p.

Monogràfic de la revista Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, 60, 2018

Diversos articles d'experts en el desenvolupament urbanístic a la ciuatat sobre el concepte, processos de gentrificació i pràctiques polítiques urbanes i socials per construir el dret a la ciutat. Consta de tres apartats: "La Gentrificació. Fenomen global, processos diversos es debaten les coordenades conceptuals de la gentrificació i es perfila la diversitat de contextos on aquesta es desplega. En el segon, Factors i dimensions de la gentrificació s’analitza en profunditat la metròpoli de Barcelona des del prisma de la gentrificació: les seves claus explicatives i els àmbits on es produeix. En el tercer bloc, Dret a la ciutat versus gentrificació. Pràctiques i polítiques es tracten les accions col·lectives i institucionals
orientades a aportar elements de construcció del dret al barri i a la ciutat".


Ciutats
Dret a l'habitatge
Barris
Gentrificació

Powered by Koha