Hernández Oliver, Blanca

Violencia de género y jóvenes : incomprensible pero real = Violence against young women: a real problem difficult to understand [Recurs electrònic] / Blanca Hernández Oliver, Inés Doménech del Río - Madrid : Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, 2017 - 1 pdf, 14 p.

Article publicat a Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía
sobre Adolescencia y Juventud, Nº 6 – Junio 2017

Presentació dels estudis impulsats per la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y la Macroencuesta
del año 2015 que mostren les característiques del problema de la violència de gènere entre els joves. Està molt present en dones de 16 a 24 anys ; el sexisme persisteix entre els joves ; la població jove perceb la desigualdad entre homes i dones menys que les persones adultes ; els joves no tenen conciència del risc de les noves tecnologies, usades per excercir assetjament ; es normalitzen les conductes menys extremes de maltracte, com el control o els insults. La nota positiva rau en que els joves perceben el compromís del Govern per eradicar la violència contra les dones.


Violència envers les dones
Violència i joves
Dones maltractades

Powered by Koha