Lligam : revista informativa quatrimestral d'ASEM Catalunya - Barcelona ASEM Catalunya D.L. 2001- - v. 30 cm - Quatrimestral - Comenzó en jun. 1988

Variaciones en el subtít. Diversas épocas: la 2. comienza en 1991; la 3. comienza en 2000, la 4. comienza en 2001 Tít. tomado de la cabecera


Textos en catalán o castellano

ASEM Catalunya

1699-1729 = Lligam Barcelona = Lligam Barc.

C/ Cuba, 2, 08030; Tf. 93-2744983, correo electrónico:asemcatalunya@terra.es, pg. web: www.lapaginade.com/asemcatalunyaREV2002

biseBNE20020038786 SpMaBN


Discapacitat física

616.74-009

Powered by Koha