Ciutats : dossier crític - Barcelona : Crític SCCL, Pol·len edicions 2018 - 143 p. : il.

Número monogràfic de la revista Ciutats amb entrevistes i articles sobre drets, problemàtiques, construccions urbanes, desigualtats.

9788416828449


Ciutats
Globalització

Powered by Koha