Pla de tractament de l'aigua de les piscines: versió actualitzada el 2018 [Recurs electrònic] / - Barcelona : Diputació de Barcelona. Àrea d'Atenció a les Persones. Servei de Salut Pública, 2018 - 1 pdf, 71 p. - Eines. Sèrie Salut Pública ; 3 .

"L'entrada en vigor del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines, ha introduït un canvi normatiu al qual s'han d'adaptar aquestes instal·lacions.

La tendència actual és introduir nous sistemes de tractament: electròlisi salina i desinfecció per UV, entre d'altres, que poden substituir els antics o bé actuar com a coadjuvants. Aquests canvis han fet necessària la revisió dels antics materials de difusió, manuals i guies de suport a la gestió de les instal·lacions.

Aquest manual tècnic substitueix el manual de 2007. En conserva l'estructura bàsica inicial però hi afegeix la descripció de nous sistemes de tractament de l'aigua. Explica els fonaments del pla, els conceptes bàsics, els riscos principals, els tractaments físics i químics i els indicadors utilitzats. Descriu els equips que permeten controlar els paràmetres sanitaris i de confort dels usuaris i fa referència als enllaços (vídeos) que n'expliquen els aspectes tècnics."


Piscines
Salut pública

Powered by Koha