Marinas, José-Miguel

La Ética del don y la comunidad política / José-Miguel Marinas - Madrid : Guillermo Escolar, 2018 - 207 p.

"Els inaugurals estudis de Marcel Mauss i l'antropologia de Émile Durkheim posen en la pista que la pràctica del don és molt més que un ritual atàvic, propi de societats primitives o poc evolucionades.

El circuit del don, pel qual a l'obligació de donar li succeeixen l'obligació de rebre i la de superar el rebut, no és tampoc un romanent arcaic que de tant en tant apunta en les nostres pràctiques quotidianes.

Si ho mirem bé, la presència del don, i amb ell la seva difusa correspondència i generositat, és constant en les nostres relacions diàries: en els tàcits favors del dia a dia, en els regals, en les recompenses… el "do ut des" ho satisfà tot i no es deixa quantificar.

En L'ètica del don José-Miguel Marinas tracta de treure les conseqüències polítiques d'aquesta constatació. El trànsit de la lògica del do a l'ètica del do permet una fonamentació nova de la comunitat política, molt diferent dels reduccionismes utilitaristes i/o economicistes."

Powered by Koha