Dones migrants : Marroc, República Dominicana, República de l'Ecuador i Colòmbia (Record no. 28587)

000 -CABECERA
Campo de control de longitud fija 04879nam a22004094c 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
Campo de control 4985
008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA
Campo de control de longitud fija s2003||||sp gr ||||||spa d
100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL - NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Fernández Sansa, Mª Rosa .
9 (RLIN) 14836
245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Dones migrants : Marroc, República Dominicana, República de l'Ecuador i Colòmbia
Resto del título [ II ]
Mención de responsabilidad etc. Mª Rosa Fernández Sansa [autora i coord. ; Diputació de Barcelona. Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat (CRID) ; Diputació de Barcelona. Gabinet de Relacions Internacionals (GRI)
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Lugar de publicación distribución etc. [Barcelona]
Nombre del editor distribuidor etc. [CRID : GRI]
Fecha de publicación distribución etc. [2003?]
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 4 v. (1-166 ; 167-333 ; 1-179 ; 180-357)
Dimensiones 30 cm
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Vol. 2: Quarta part: Anàlisi participatiu de la situació de les dones immigrades dels col·lectius dominicà, equatorià, colombià i marroquí. - Cinquena part: Anàlisi de les entrevistes a actors involucrats en el procés d'integració de les dones immigrades. - Sexta part: Conclusions del diagnòstic. - Setena part: Propostes d'acció a favor de les dones immigrants. - Bibliografia: p. 330-333. - 333p. ; 30 cm. -Transcripció literal i/o resum de les entrevistes. - Títol a la coberta: Programa ONA. - Bibliografía: p. 330-333. - Annexos. - Inclou una relació d'Associacions de dones tant al país d'origen com a Barcelona. - L'estudi contempla la situació de les dones immigrants a Barcelona (ciutat i província) amb la finalitat de detectar les principals característiques del fenomen i la situació d'aquestes dones. - Intr.
520 ## - NOTA DE SUMARIO; ETC.
Sumario etc. Sumari: I. Primera Part: Marc teòric, p. 7-91 2. Segona Part: Aspectes claus per analitzar les migracions, p. 91-118 3. Tercera Part: Societats d'origen, p. 118-167 3.1. Equador, p. 123-132 3.2. Colòmbia, p. 132-139 3.3. República Dominicana, p. 139-149 3.4. Marroc, p. 149-167 4. Quarta Part: Anàlisi participatiu de la situació de les dones immigrades dels col·lectius dominicà, equatorià, colombià i marroquí, p. 167-237 5. Cinquena part: Anàlisi de les entrevistes a actors involucrats, p. 237-258 6. Sexta Part: Propostes d'acció a favor de les dones immigrants, p. 280-330 7. Bibliografía, p. 330-333 8. Annex, p. 1-357 Resum: S'analitza la situació de les dones immigrants de Colòmbia, Marroc, Equador i República Dominicana a la ciutat i província de Barcelona. Com a variables d'estudi s'han tingut en compte tant l'origen nacional, situacions i trajectòries personals, nivell educatiu, classe social, edat, i ètnia de les dones immigrants com l'element transversal de les relacions de gènere. L'objectiu de la present recerca és servir de marc d'orientació envers futures estratègies d'intervenció a nivell institucional que puguin millorar les problemàtiques clau que envolten el context social, laboral, educatiu i legal de la població objecte d'estudi. Pel que fa a la metodologia d'anàlisi aplicada s'ha basat en entrevistes individuals i col·lectives i grups de reflexió amb la implicació i participació de dones immigrants i d'altres agents socials, així com en la consulta selectiva de bibliografia especialitzada i dades estadístiques. Finalment, a partir de les conclusions obtingudes de l'estudi, es presenta una selecció jerarquitzada, d'acord el seu grau de rellevància, de les propostes que haurian de tenir-se en compte per part de l'administració pública i local i que fan referència als punts següents: a) Perspectiva de gènere en la formulació d'accions; b) origen ètnic; c) edat; d) situació legal; e) situació familiar; f) temps d'estança; g) interessos personals; h) obstacles d'accés als diferents serveis oferits; i) interessos de la població receptora; j) interrelació amb el medi; k) noves mediacions per a la transformació de les relacions; l) localització de dones líders; ll) augment dels serveis d'atenció i recolzament de la població immigrant; m) creació i foment d'estratègies municipals transversals i multidisciplinars; n)valoració de l'impacte en la població d'acollida; o) avaluació del grau d'integració aconseguit; i, p) la no discriminació del factor cultural de la població immigrant.
546 ## - NOTA DE LENGUA
Nota de lengua Idioma: Català
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Convivència
9 (RLIN) 423
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Dominicans
9 (RLIN) 522
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Dones
9 (RLIN) 22
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Educació
9 (RLIN) 25
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Enquestes
9 (RLIN) 2692
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Equatorians
9 (RLIN) 485
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Experiències
9 (RLIN) 606
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Habitatge
9 (RLIN) 271
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Immigració
9 (RLIN) 34
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Integració
9 (RLIN) 350
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Llatinoamericans
9 (RLIN) 1185
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Emigració i immigració (Legislació)
9 (RLIN) 586
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Marroquins
9 (RLIN) 1438
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Migració
9 (RLIN) 288
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Recepció i acollida (Immigració)
9 (RLIN) 463
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Treball
9 (RLIN) 337
651 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - NOMBRE GEOGRÁFICO
Nombre geográfico Barcelona
9 (RLIN) 415
651 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - NOMBRE GEOGRÁFICO
Nombre geográfico Barcelona (Província)
9 (RLIN) 612
651 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - NOMBRE GEOGRÁFICO
Nombre geográfico Catalunya
9 (RLIN) 235
651 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - NOMBRE GEOGRÁFICO
Nombre geográfico Equador
9 (RLIN) 1618
651 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - NOMBRE GEOGRÁFICO
Nombre geográfico Marroc
9 (RLIN) 842
942 ## - ENTRADA PARA ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA)
Koha [por defecto] tipo de item Monografies
Holdings
Suprimido Estado de pérdida Estropeado No para préstamo Código de colección Localización permanente Localización actual Localización en estanterías Fecha de adquisición Coste Signatura completa Código de barras Fecha última consulta Fecha del precio de reemplazo Tipo de item de Koha
      Disponible Diversitat Centre de Documentació de l'Àrea d'Atenció a les Persones Centre de Documentació de l'Àrea d'Atenció a les Persones Mundet 2003-05-28 0.00 ER-Dona/0060 3741 2015-06-29 2015-06-29 Monografies

Powered by Koha