Pla d'actuació per a l'alumnat de nacionalitat estrangera (Record no. 30415)

000 -CABECERA
Campo de control de longitud fija 03976nam a22002654c 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
Campo de control 7531
008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA
Campo de control de longitud fija s2003||||sp gr ||||||spa d
017 ## - NÚMERO DE COPYRIGHT O DE DEPÓSITO LEGAL
Número de copyright o de depósito legal DL B-18128-2003
110 2# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL - NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA
Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento inicial Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa
9 (RLIN) 26050
245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Pla d'actuació per a l'alumnat de nacionalitat estrangera
Resto del título 2003-2006
Mención de responsabilidad etc. Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Lugar de publicación distribución etc. Barcelona
Nombre del editor distribuidor etc. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament
Fecha de publicación distribución etc. 2003
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 37 fulls
Dimensiones 30 cm.
520 ## - NOTA DE SUMARIO; ETC.
Sumario etc. Sumari: -Presentació, p. 5 -Introducció, p. 7 -Objectiu, p. 9 -Consideracions prèvies, p. 11 Sobre l'alumnat de nacionalitat estrangera de nova incorporació, p. 11 Sobre l'entorn, p. 15 Sobre l'àmbit escolar, p. 15 -Principis generals d'actuació, p. 17 -Seguiment i avaluació del Pla, p. 19 -Línies d'intervenció i actuacions, p. 21 1. Escolarització de l'alumnat i informació sobre el nostre sistema educatiu i els trets bàsics de la nostra cultura, p 21 2. Creació i adaptació de materials específics per a la detecció de necessitats, atenció i seguiment, p. 21 3. Creació i adaptació de materials específics d'àmbit curricular, p. 22 4. Actuacions per a la difusió d'aquests materials, p. 22 5. Formació de professorat i altres professionals del sistema educatiu, p. 22 6. Col·laboració i coordinació entre diferents serveis de la Generalitat i altres institucions, p. 23 7. Optimització dels recursos dels centres i adaptació d'experiències concretes per a l'ensenyament i aprenentatge de la llengua, p. 24 8. Optimització dels recursos dels centres i adaptació d'experiències concretes per a la incorporació de l'alumnat al currículum ordinari, p. 25 9. Optimització i sistematització de les accions de suport per a l'ensenyament i aprenentatge de la llengua i de les altres matèries del currículum, p. 25 10. Beques i ajuts, p. 26 11. Potenciació de la qualitat dels centres docents sostinguts amb fons públics situats en entorns amb risc de marginació i que tenen un percentatge alt d'alumnat de nacionalitat estrangera (superior al 25%), p. 27 -Actuacions de les delegacions territorials i els centres educatius, p. 29 Actuacions des de les delegacions territorials, p. 29 Actuacions des dels centres educatius, p. 29 -Pla específic d'acollida i integració, p. 31 Estratègies d'intervenció, p. 31 Organització del Pla, p. 32 -Previsió de recursos, p. 33 -Glossari terminològic, p. 35 Resum: Document que recull el pla pel període 2003-2006 per a la integració escolar de la població immigrant. Es recullen les actuacions detallades i la responsabilitat de les institucions que les han de dur a terme. Els objectius específics recollits en aquest pla serien: • El domini oral i escrit de la llengua catalana i el de l’aranesa, si escau. • L’accés al mateix currículum que segueix la resta de l’alumnat, que inclou el domini de la llengua castellana. • L’assoliment progressiu de l’autonomia personal dins de l’àmbit escolar i social. Per aconseguir-ho es planteja com a necessari seguir les línies següents: • La ràpida i adequada escolarització d’aquest alumnat • La diagnosi de les necessitats educatives de cada alumne o alumna. • L’atenció a les necessitats educatives personals, mitjançant ajuts individuals o col•lectius, o l’adaptació del currículum. • La inserció correcta en la comunitat educativa, en el conjunt dels centres públics i concertats.
546 ## - NOTA DE LENGUA
Nota de lengua Idioma: Català
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Centres d'ensenyament
9 (RLIN) 388
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Educació
9 (RLIN) 25
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Ensenyament de llengües
9 (RLIN) 1540
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Escolarització
9 (RLIN) 548
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Immigrants
9 (RLIN) 35
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Integració escolar
9 (RLIN) 392
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Plans
9 (RLIN) 1053
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Recepció i acollida (Immigració)
9 (RLIN) 463
651 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - NOMBRE GEOGRÁFICO
Nombre geográfico Catalunya
9 (RLIN) 235
942 ## - ENTRADA PARA ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA)
Koha [por defecto] tipo de item Monografies
Holdings
Suprimido Estado de pérdida Estropeado No para préstamo Código de colección Localización permanente Localización actual Localización en estanterías Fecha de adquisición Coste Signatura completa Código de barras Fecha última consulta Fecha del precio de reemplazo Tipo de item de Koha
      Disponible Diversitat Centre de Documentació de l'Àrea d'Atenció a les Persones Centre de Documentació de l'Àrea d'Atenció a les Persones Mundet 2004-06-15 0.00 ER-Edu/0050 4506 2015-06-29 2015-06-29 Monografies

Powered by Koha