Log in to your account


Política de protecció de dades

Les dades facilitades seran tractades per la Diputació de Barcelona per a donar resposta a la vostra petició de documents en préstec en funció de la missió d’interès públic de difusió dels recursos informatius de l’àmbit de l’atenció a les persones.

Així mateix, us informem que no es farà cap cessió de les vostres dades i que es conservaran durant el temps en que continuï donat d’alta al servei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al seu tractament, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu electrònica (enllaç a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/) o, presencialment, a les oficines del Registre (enllaç a  https://www.diba.cat/web/registre/).

D’altra banda, us fem saber que utilitzem el Google Analytics per a la recollida d'estadístiques. La informació que generen les galetes (incloent-hi l'adreça IP) és transmesa i arxivada directament per Google en els  servidors del web. Per tal d'impedir la recollida de l'adreça IP, la Diputació de Barcelona té activada l’opció Anonymize IP,  incorporada pel propi sistema, que emmascara els tres darrers dígits d’aquesta adreça de manera que l'anonimitza posant-los a 0.

Per a qualsevol consulta o queixa sobre el tractament de les seves dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la sostra disposició la bústia delegatprotecdades@diba.cat, des d’on us atendrà el Delegat de Protecció de Dades.

Tot i que creiem que per aquesta via us haurem pogut resoldre qualsevol qüestió relacionada amb la vostra privacitat, si ho creieu oportú, podeu presentar una reclamació reclamació a través de la web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).(enllaç a http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/)



You may register here.