Your search returned 27 results. Subscribe to this search

|
1. Indicant el camí : guia d'indicadors clau per a les polítiques públiques LGBTI als ens locals [Recurs electrònic] / redacció: Montse Pineda Lorenzo. Creación Positiva

by Pineda Lorenzo, Montserrat | Creación Positiva (Associació) | Catalunya. Generalitat. Direcció General d'Igualtat.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic available online remote Publisher: Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Direcció General d'Igualtat, 2019Online access: Accés al document: Availability: Items available for loan: [Call number: 176 Pin] (1).

2. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes [Recurs electrònic]

by Catalunya | Catalunya. Generalitat.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2015Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: [Call number: 30.055.2 Lle] (1).

3. Resolució 9 d'abril de 2008, per la qual s'aprova el reglament de personal del Síndic de Greuges de Catalunya Catalunya. Síndic de Greuges

Material type: article Article Publisher: Barcelona 2008Availability: Items available for loan: [Call number: @34.20 Cat] (1).

4. Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular Catalunya. Generalitat

Material type: article Article Publisher: [Barcelona] Generalitat de Catalunya 2006Availability: Items available for loan: [Call number: @34.20 Cat] (1).

5. Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions Catalunya. Generalitat

Material type: computer file Computer file; Format: electronic ; Audience: General; Publisher: Barcelona Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2007Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: [Call number: @34.20 Cat] (1).

6. Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme. (Correcció d'errades en la versió castellana en el DOGC núm. 4445, pàg. 24652, de 10.8.2005) Catalunya. Generalitat

Material type: book Book; Audience: General; Publisher: 2005Availability: Items available for loan: [Call number: @34.20 Cat] (1).

7. Llei orgànica 4/2006, de 26 de maig, de modificació de la Llei orgànica 3/1984, de 26 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular Catalunya. Generalitat

Material type: book Book; Audience: General; Publisher: 2006Availability: Items available for loan: [Call number: @34.20 Lle06] (1).

8. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (DOGC 3887, de 20 de maig) de la Presidència de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Articles 30, 31, 32, 34, 35, 86, 114, 126 i 134 Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social

Material type: book Book; Audience: General; Publisher: Barcelona 2003Availability: Items available for loan: [Call number: @34.20 Gen] (1).

9. Estatut d'autonomia de Catalunya 2006 Catalunya. Generalitat

Material type: book Book; Audience: General; Publisher: [Barcelona] 2006Availability: Items available for loan: [Call number: @34.20 Cat] (1).

10. Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques Catalunya. Generalitat

Material type: computer file Computer file; Format: electronic ; Audience: General; Publisher: Barcelona Generalitat de Catalunya 2008Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: [Call number: @34.20 Cat] (1).

11. Ley de cooperativas de Cataunya con el decreto y la orden de estructuración del registro Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Direcció General de Cooperatives

by Catalunya Generalitat Departament de Treball.

Material type: book Book; Audience: General; Publisher: Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament de Treball 1984Availability: Items available for loan: [Call number: 34.20 lcoc] (1).

12. Legislació d'administració local de Catalunya Generalitat de Catalunya. Departament de Governació. Direcció General d'Administració Local

by Catalunya Generalitat Departament de Governació Direcció General d'Administració Local.

Material type: book Book; Audience: General; Publisher: [Barcelona] Generalitat de Catalunya. Departament de Governació. Secretaria General. Assessoria Jurídica. Direcció General d'Administració Local 1992Availability: Items available for loan: [Call number: 34.20 leg2] (1).

13. Llei de polítiques de joventut de Catalunya document de treball, juny de 2005 Catalunya. Secretaria General de Joventut

by Catalunya Generalitat Secretaria General de Joventut.

Material type: computer file Computer file; Format: electronic ; Audience: General; Publisher: [Barcelona] Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Secretaria General de Joventut [2005]Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: [Call number: @37.130 Cat] (1).

14. Llei de polítiques de joventut de Catalunya metodologia del procés participatiu Catalunya. Secretaria General de Joventut

Material type: computer file Computer file; Format: electronic ; Audience: General; Publisher: [Barcelona] Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Secretaria General de Joventut [2005]Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: [Call number: @37.130 Cat] (1).

15. Decret 194/1998, de 30 de juliol, de la Comissió Interdepartamental d'Immigració i del seu Consell Assessor Generalitat de Catalunya

Material type: book Book; Audience: General; Publisher: Barcelona 1998Availability: Items available for loan: [Call number: LEG/D-0031] (1).

16. Decret 228/2000, pel qual es modifica el Decret 194/1998, de 30 de juliol, de la Comissió Interdepartamental d'Immigració i del seu Consell Assessor Generalitat de Catalunya

Material type: book Book; Audience: General; Publisher: Barcelona 2000Availability: Items available for loan: [Call number: LEG/D-0030] (1).

17. Memòria de l'avantprojecte de Llei de foment dels barris i àrees urbanes que requereixen atenció especial Catalunya. Generalitat

Material type: book Book; Audience: General; Publisher: Catalunya. Generalitat. Departament de Política Territorial i Obres Públiques 2004Availability: Items available for loan: [Call number: ER-URB/D-0003] (1).

18. Ley 5/2002, de 19 de abril de creación de la agencia catalana de protección de datos Catalunya. Generalitat

Material type: book Book; Audience: General; Publisher: [Madrid ; Barcelona] BOE ; DOG 2002Availability: Items available for loan: [Call number: LEG/D-0006] (1).

19. Ley municipal y de régimen loca l séptima modificación de la Ley 8/1987, de 15-4-1987 (RCL 1987\1275), municipal y de régimen local de Cataluña Catalunya. Generalitat

Material type: book Book; Audience: General; Publisher: [Barcelona] DOG 2002Availability: Items available for loan: [Call number: LEG/D-0011] (1).

20. Texto refundido de la ley municipal y de régimen local de Cataluña Catalunya. Generalitat

Material type: book Book; Audience: General; Publisher: [Barcelona] DOG 2003Availability: Items available for loan: [Call number: LEG/0032] (1).

Powered by Koha